Recente Projecten

 • +
  4 x Nederland normaal
 • +
  Why, How, What
 • +
  Toekomstige raakvlakken
 • +
  Gezond naar de toekomst
 • +
  Inzicht in de toekomst
 • +
  Challenge in het Mbo
 • +
  Energietransitie
 • +
  Koersplan
 • +
  Innovatieraad
 • +
  Ons onderwijs in 2025
 • +
  Beroepen in de toekomst
 • +
  Altijd bij de les

Innovatiekabinet

By admin 4 jaar ago

Lid Nederlands Innovatiekabinet voor Gemeenten

Het InnovatieKabinet draagt op zijn eigen wijze bij aan de vier pijlers waarop Initiate (innovatieprogramma VNG) rust: draagvlak mobiliseren, ideeën genereren, nieuwe funding traceren, impact realiseren.

Lokale overheden
Toekomst
Innovatie
Beleid
Sociaal domein

In het InnovatieKabinet van Initiate hebben seniore experts zitting met ruime ervaring in hun vakgebied: openbaar bestuur, wetenschap, onderzoek, ondernemerschap. Onafhankelijke denkers en doeners, met gevoel voor vernieuwing. In het InnovatieKabinet komen, net als bij de bijeenkomsten van Initiate gebeurt, mensen uit heel verschillende vakgebieden samen. De leden van het InnovatieKabinet staan in hun eigen verhouding ten opzichte van Initiate en de ideeën die bij de verschillende bijeenkomsten naar
voren zijn gekomen. De leden van het Innovatiekabinet kunnen vanuit hun expertise mede beoordelen hoe een bepaald en als kansrijk beoordeeld idee verder gebracht kan worden. Dat kunnen zij doen door netwerken te ontsluiten, eigen ideeën in te brengen, aan te scherpen, kritisch mee te denken.

Innovatiekabinet (Initiate) »