ZONDER

curiozy 2020

MEER

Van toekomstige samenleving naar impact op je organisatie

CURIOZY 2020

een praktische werkmethode om de impact op je organisatie te bepalen van de toekomstige samenleving.

IS

ZONDERMEER

84ONDER WERPEN

ZONDERMEER

3CATEGORIEËN

MENS & WELZIJN ECONOMIE & INNOVATIE INSTITUTIES & REGELS

VIER SCENARIO'S

Geselecteerde onderwerpen worden uitgewerkt en verdiept in vier toekomstscenario's.

Zakelijk       Zorgvuldig       Zelfstandig       Zelfbewust

ZONDERMEER UITWERKING IN SCENARIO'S

ZONDERMEER EEN PRAKTISCHE WERKMETHODE

Samenleving

Scenario's

Strategie

3.

2.

1.

ZONDERMEER N PRKTSCH PRDCT VN CURIOZY